عبدالحمید اشراق خاوری – بخش ۳

Program Picture

رادمردان جاوید

عبدالحمید اشراق خاوری – بخش ۳
۲۱ آبان ۱۳۹۸

بخش سوم سرگذشت جناب عبدالحمید اشراق خاوری.
به منبر رفتن ایشان در ملایر و اشتیاق مردم برای شنیدن موعظه هایش.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه