عبدالحمید اشراق خاوری – بخش ۸

Program Picture

رادمردان جاوید

عبدالحمید اشراق خاوری – بخش ۸
۲۶ آذر ۱۳۹۸

بخش هشتم و آخرین از سرگذشت جناب عبدالحمید اشراق خاوری.
بازگشت از عراق و اسکان یک ساله در مشهد و بعد رشت و تهران.
بیماری‌های مختلف و معالجات طولانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه