Program Picture

شکوفه‌های چهارفصل

دیگرپذیری
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

ما در جهان بسیار متنوعی زندگی می‌کنیم. انسان‌ها روی این زمین نژادهای مختلف زبان‌ها، آداب و رسوم و دین‌های متفاوتی دارند و لازم هست تا این‌ها به کودک آموزش داده بشه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه