تاثیر تعلیم و تربیت بر کودکان

Program Picture

شکوفه‌های چهارفصل

تاثیر تعلیم و تربیت بر کودکان
۲۱ بهمن ۱۴۰۰

کودکان فارغ از هر نژاد و جنس، با ارزش‌ترین دارایی ما هستند برای ساختن دنیایی بهتر، برای رسیدن به صلح و البته همبستگی. این تعلیم و تربیت هست که می‌تونه به رشد کودکان تو یک مسیر درست کمک کنه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه