شکوفه‌های چهارفصل

program picture

شکوفه‌های چهارفصل

تو این برنامه قرار هست تا در کنار هم به مسائل مختلفی که راجع به اطفال هست بپردازیم. مثل یک خانواده کنار هم باشیم تا با هم تعلیم و تربیت اطفال، روابط بچه‌ها با والدین، همکاری بین اعضای خانواده و بعضی موارد که به رشد یک کودک، به پیشرفت یک خانواده و مربی و در نهایت آگاهی یک جامعه کمک میکنه رو بررسی کنیم.
می‌خوایم ببینیم به عنوان یک عضو از یک خانواده و فردی از اجتماع، چطور می‌تونیم مسیری مناسب برای رشد و پرورش کودکان فراهم کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه