مشورت در کودکان – بخش ۲

Program Picture

شکوفه‌های چهارفصل

مشورت در کودکان – بخش ۲
۱۲ اسفند ۱۴۰۰

خانواده اولین کانونی هست که بچه‌ها در آن می‌توانند با مفهوم عدالت و مسئولیت‌پذیری آشنا شوند و به آنها کمک می‌شود تا در بارۀ توانایی‌ها و مهارت‌ها و صفات لازم برای قابلیت مشورت کردن آموزش ببینند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه