درد امروز را درمانی و . . .

دوران شکوفایی
درد امروز را درمانی و . . .
تیر ۱۷, ۱۳۹۸

ندا : یه بیانی از حضرت بهاء الله هست که می فرمایند :« درد امروز را درمانی و فردا را درمان دیگر امروز را نگران باشید و سخن از امروز رانید. »

ثبت نام در خبرنامه