بدترین نوع خیانت در امانت

Program Picture

دوران شکوفایی

بدترین نوع خیانت در امانت
۲۷ خرداد ۱۳۹۸

ندا: خوب الآن اعتماد جامعه نسبت به چی از بین رفته؟ چی رو مسخره میکنن؟
رکسانا: دین.
ندا: حالا چه کسانی این اعتماد رو از بین بردن و در این امانت الهی که به بشر سپرده شده خیانت کردن؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه