معرفی طرح نوجوانان

Program Picture

دوران شکوفایی

معرفی طرح نوجوانان
۲۷ فروردین ۱۳۹۷

راوی: وقتی با ندا مناجات و دعای دسته جمعی خوندیم و دیدم که چه تأثیر خوبی روی خودم و مامان و بابام و حتی سهراب گذاشت، پیش خودم فکر کردم کاش دایی مجید و زن دایی و باربد هم می‌تونستن دعا بخونن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه