ما را دبیرستان راه نمی‌دهند

Program Picture

دوران شکوفایی

ما را دبیرستان راه نمی‌دهند
۱۹ آذر ۱۳۹۷

نگار: من هم نمی‌دونم یعنی چی. ماه گل میگفت که افغانی‌ها فقط حق دارن تا ششم دبستان درس بخونن، نمی‌تونن بیشتر از این ادامه‌ تحصیل بدن، اما اون خیلی درس خوندن رو دوست داره و دلش می‌خواد دکتر بشه.
سمانه: آخه چرا نمیذارن درس بخونه؟ فقط برای این که افغانییه؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه