دعوت هیجان‌انگیز

Program Picture

دوران شکوفایی

دعوت هیجان‌انگیز
۱۳ فروردین ۱۳۹۷

راوی: خیلی هیجان داشتم که با ندا دختر همسایه جدیدمون که هفده هجده سالی داشت و پنج شش سالی از من بزرگتر بود دوست بشم، به خصوص که دختر خیلی خوشرو و مهربونی به نظر میرسید …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه