با حسادت چیکار کنیم

Program Picture

دوران شکوفایی

با حسادت چیکار کنیم
۱۲ شهریور ۱۳۹۷

ندا: سوالمون این بود که چطور میشه بر حس حسادت غلبه کرد، درسته؟
نگار: با رقابت نکردن. به نظر من اگه رقابتی نباشه، حسادتی هم نیست.
ندا: خوب آره، رقابت هم خیلی به حسادت دامن میزنه، چون همه تلاش میکنن یه چیزی رو از دیگران ببرن. این هم حس خوبی بینشون ایجاد نمیکنه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه