گاه‌شمار بهائی، هفته‌ چهارم مهر

Program Picture

دمی با تاريخ | گاه‌شمار بهائی

گاه‌شمار بهائی، هفته‌ چهارم مهر
۲۶ مهر ۱۳۹۷

– زادروز سید علی محمد باب
– زادروز آقا سید مهدی گلپایگانی
– اظهار امر خفی حضرت بهاءالله در سیاه‌ چال طهران

news letter image

ثبت نام در خبرنامه