گاه شمار بهائی، هفته‌ سوم شهریور

Program Picture

دمی با تاريخ | گاه‌شمار بهائی

گاه شمار بهائی، هفته‌ سوم شهریور
۲۱ شهریور ۱۳۹۸

– ورود حضرت بهاءالله به همراه عائله و اصحاب به عکّا (بهاءالله شمس حقیقت ص۳۴۷)
– شهادت میرزا اسماعیل خیاط ملقّب به سراج‌الشّهدا (حیات حضرت عبدالبهاء ص۱۵۰)
– عزیمت حضرت باب به همراه قدوس و غلام‌شون مبارک به قصد زیارت مکّه و مدینه (سلطان رسل حضرت اعلی ص۱۲/ حضرت نقطه اولی ص۱۳۲ / عهد اعلی ص ۷۴)
– هجوم داروغه‌ شیراز و گماشتگانش به منزل دایی حضرت باب به منظور دستگیری ایشان و یاران‌شان (حضرت نقطه اولی ص۱۹۱)

news letter image

ثبت نام در خبرنامه