گاه شمار بهائی، هفته‌ نخست شهریور

Program Picture

دمی با تاريخ | گاه‌شمار بهائی

گاه شمار بهائی، هفته‌ نخست شهریور
۰۷ شهریور ۱۳۹۸

– دستگیری و حبس حضرت بهاءالله در سیاه‌چال تهران
– شهادت طاهره قره‌العین
– شهادت سلیمان خان تبریزی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه