گاه شمار بهائی، هفته‌ پنجم مرداد

Program Picture

دمی با تاريخ | گاه‌شمار بهائی

گاه شمار بهائی، هفته‌ پنجم مرداد
۳۱ مرداد ۱۳۹۸

– تیراندازی خودسرانه‌ چند نفر از بابیان به ناصرالدین شاه و پیامدهای آن
– شهادت میرزا علی خان در سیدان به ضرب گلوله‌ مهاجمان
– عزیمت حضرت بهاءالله و همراهان‌شون از بندر گالیپولی به مقصد اسکندریه در مسیر حرکت به طرف عکا

news letter image

ثبت نام در خبرنامه