گاه شمار بهائی، هفته‌ دوم مرداد

Program Picture

دمی با تاريخ | گاه‌شمار بهائی

گاه شمار بهائی، هفته‌ دوم مرداد
۱۰ مرداد ۱۳۹۸

– زادروز نبیل زرندی، مورخ مشهور تاریخ ادیان بابی و بهائی
– ورود حضرت باب به تبریز جهت حضور در مجلس ولیعهد
– ملاقات دکتر ویلیام کورمیک با حضرت باب پس از مجلس ولیعهد در تبریز

news letter image

ثبت نام در خبرنامه