گاه شمار بهائی، هفته‌ نخست تیر ماه

Program Picture

دمی با تاريخ | گاه‌شمار بهائی

گاه شمار بهائی، هفته‌ نخست تیر ماه
۰۶ تیر ۱۳۹۸

– واقعه‌ بدشت و اعلان استقلال دیانت بابی
– ورود حضرت بهاءالله به کرمانشاه در راه عزیمتشان از تهران به کربلا
– شهادت میرزا بزرگ خراسانی، ملقب به بدیع

news letter image

ثبت نام در خبرنامه