گاه شمار بهائی، هفته اول دی ماه

Program Picture

دمی با تاريخ | گاه‌شمار بهائی

گاه شمار بهائی، هفته اول دی ماه
۰۶ دی ۱۳۹۷

– آزادی میزرا حسن رحمانی نوش آبادی از زندان
– درگذشت آقا میرزا اسدالله فاضل مازندرانی
– صدور فرمان ناصرالدّین شاه جهت قلع و قمع اصحاب قلعه شیخ طبرسی
– نزول صحیفه جعفریه یا شرح دعای غیبت توسط حضرت باب در شیراز

news letter image

ثبت نام در خبرنامه