دل‌نوشته
شهریور ۹, ۱۳۹۶

در نقطه‌سرخط این هفته دو یادداشت یا دل‌نوشته‌ زیبا خواهید شنید که هر چند به ظاهر کاملاً متفاوتند امّا اگر خوب دقت کنید، از لحاظ محتوایی چندان بی‌ارتباط نیستند.

ثبت نام در خبرنامه