درباره پوچ‌گرایی و درد افراد رنج‌دیده

Program Picture

یک گفتگوی ساده

درباره پوچ‌گرایی و درد افراد رنج‌دیده
۳۱ مرداد ۱۳۹۹

امروز هم در ادامه مصاحبه با بهاره اردستانی، پژوهشگر حوزه فلسفه، درباره معنا و هدف زندگی گپی می‌زنیم. بهاره برامون از پوچ‌گرایی و درد افراد رنج‌دیده میگه.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه