درباره هویت‌های دوم افراد و دیدگاه آئین بهائی در مورد هویت انسانی

Program Picture

یک گفتگوی ساده

درباره هویت‌های دوم افراد و دیدگاه آئین بهائی در مورد هویت انسانی
۱۴ شهریور ۱۳۹۹

امروز هم در ادامه مصاحبه با ساناز خسروی، پژوهشگر حوزه فلسفه دین، درباره هویت‌های دوم افراد و دیدگاه آئین بهائی در مورد هویت انسانی گپی می‌زنیم. ساناز توضیح میده که دیدگاه آئین بهائی در مورد هویت انسانی چیه و چطور میشه با پرورش هویت انسانی به همزیستی و وحدت انسانی نزدیکتر شد.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه