درباره استقامت سازنده بهائیان در ایران

Program Picture

یک گفتگوی ساده

درباره استقامت سازنده بهائیان در ایران
۰۱ اسفند ۱۳۹۹

امروز در مصاحبه با ساناز خسروی، مهندس نرم افزار و پژوهشگر حوزه فلسفه دین، نگاهی داریم به موضوع مقاومت سازنده بهائیان در ایران. ساناز برامون توضیح میده که این نوع از مقاومت، چه تفاوتی با سایر مبارزات خشونت پرهیز داره.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه