درباره فعالیت‌های جامعه بهائی برای فرآیند جامعه‌سازی

Program Picture

یک گفتگوی ساده

درباره فعالیت‌های جامعه بهائی برای فرآیند جامعه‌سازی
۱۰ مرداد ۱۳۹۹

امروز در مصاحبه با اشکان عنایتی در ادامه صحبت هفته پیشمون، با اشکان عنایتی گپی می‌زنیم درباره فعالیت‌هایی که جامعه بهائی برای فرآیند جامعه‌سازی و قابلیت‌سازی ارائه میده. اشکان برامون میگه که چطور این فعالیت‌ها برای گروه‌های سنی مختلف طراحی شدن و چطور می‌تونن با تمرکز بر قابلیت‌های فردی روند تغییر در جامعه رو تسریع کنن.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه