درباره عوامل موثر بر حس امیدواری در جامعه ایران

Program Picture

یک گفتگوی ساده

درباره عوامل موثر بر حس امیدواری در جامعه ایران
۱۵ مرداد ۱۴۰۰

امروز در گفتگو با سهند جاوید، پژوهشگر مسائل اجتماعی، در خصوص عوامل موثر بر حس امیدواری در جامعه ایران گپی می‌زنیم. سهند از راهکارهایی برای تقویت این حس در فرد و اجتماع میگه.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه