حضرت موسی – بخش ۳

Program Picture

پیک یزدان

حضرت موسی – بخش ۳
۰۳ اسفند ۱۳۹۷

از جمله فلاسفه‌ای که راهی سرزمین اسرائیل گشتند سقراط پدر حکمت یونان بود که نزد انبیای بنی اسرائیل تحصیل فلاسفه الهی نمود و درس مربوط به بقاء روح گرفت و در مراجعت به یونان توفیق یافت که زیباترین و ثروتمندترین جوانان مغرور آتی را به زیر رواق‌های معابد آتن بکشاند و به آنان درس توحید و جاودانگی حیات انسانی و راستی و درستی دهد. سقراط که به فرمودۀ حضرت بهاءالله مؤسس امر بهائی، سید فلاسفه است یعنی آقا و سرور فلاسفه است، به نص تاریخ فلسفه نیز پدر حکمت یونان است.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه