حضرت موسی – بخش ۲

Program Picture

پیک یزدان

حضرت موسی – بخش ۲
۰۱ اسفند ۱۳۹۷

در آن ایام به استناد تورات مقدس حضرت موسی چهل ساله بودند و همسر وفادارشان صفوره در خدمت ایشان فی الواقع جانفشان بود، البته باید ذکر گردد که حضرت موسی بعدا صاحب همسران دیگر نیز شدند. باری آن حضرت با همسر و دو فرزندشان راهی مصر شدند و به استناد کتاب‌های مبارک آسمانی و از جمله تورات مقدس، چون لکنت زبان داشتند خداوند برادرشان هارون را مامور معاونت ایشان فرمود. حضرت موسی پیام آسمانی خویش را به فرعون و فرعونیان ابلاغ فرمودند. آنان به مخالفت شدید قیام نمودند ولیکن به شرحی که بسیار مفصل است سرانجام حضرت موسی بنی اسرائیل را از مصر خارج فرمودند. جماعات کثیر بنی اسرائیل پس از صد‌ها سال اسارت و ذلت از ستم فرعونیان رهایی یافتند.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه