Program Picture

حرف امروز

زبان و خطّ واحد
۰۱ تیر ۱۳۹۵

وجود یک زبان عمومی (بین المللی) علاوه بر زبان مادری موجب می‌شود که خیلی از سوءتفاهم‌های موجود بین مردم دنیا که با زبان‌های گوناگون صحبت می‌کنند از بین برود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه