کمال‌جویی و آرمان‌گرایی

Program Picture

جواهر وجود

کمال‌جویی و آرمان‌گرایی
۰۷ آذر ۱۳۹۶

کمال‌گرا کارهاش رو اونطور که هست نمی‌پذیره، همیشه تلاش میکنه اون کار رو به بهتری شکل ممکن انجام بده. کارشناس برنامه توضیح میدن این صفت بسیار مهم رو چه گونه در فرزندانمون تقویت کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه