نظافت و پاکیزگی در همه شرایط

Program Picture

جواهر وجود

نظافت و پاکیزگی در همه شرایط
۰۶ شهریور ۱۳۹۷

در گفتگوی این برنامه کارشناس توضیح می‌‌دهد که نظافت شخصی و عمومی و استفاده از بوهای خوش موجب نشاط و سرور و لذت می‌‌گردد. همچنین نظافت ذهن. سپس توضیح می‌دهد که چگونه باید فرزندانمان را مقید به نظافت در همه شئون کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه