همت و فعالیت بر اساس اهداف معین

Program Picture

جواهر وجود

همت و فعالیت بر اساس اهداف معین
۱۳ شهریور ۱۳۹۷

هدفمند بودن یعنی دلیل مشخصی برای کاری که انجام می‌دهیم داشته باشیم و بر اساس هدفی معین مشتاقانه حرکت کنیم. کارشناس این برنامه توضیح می‌دهند که با فرزندانمان چه باید کرد تا افرادی با همت و با هدف پرورش یابند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه