Program Picture

تاریخ به روایت مورخ - فصل ۲

مراسم حج
۲۲ مهر ۱۳۹۸

ترنم: سفر از بوشهر تا جده در عربستان یک ماه طول میکشه که با توجه به توفان‌های شدید و جمعیت زیاد داخل کشتی و دعوای حاجی‌ها با هم خیلی سفر سختی بوده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه