آن روز که سیاهی تبریز را فرا گرفت

Program Picture

تاریخ به روایت مورخ - فصل ۲

آن روز که سیاهی تبریز را فرا گرفت
۱۸ فروردین ۱۳۹۹

نبیل: سام خان گفت من مسیحی هستم و دشمنی با شما ندارم. شما را به خداوندی که شریکی ندارد قسم می‌دهم که اگر حقی در نزد شما هست، کاری بکنید که من دخالتی در ریختن خون شما نداشته باشم.
حضرت باب فرمودند: تو به آنچه ماموری مشغول باش. اگر نیت تو خالص باشد، حق تو را از این مخمصه نجات خواهد داد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه