Program Picture

تاریخ به روایت مورخ - فصل ۲

محاکمه در تبریز
۰۵ اسفند ۱۳۹۸

ماندانا: در تبریز برای حضرت باب جایی در نظر گرفتن که خیلی دور از شهر بود، به این امید که از اشتیاق مردم برای دیدن حضرت باب کم کنن.
روزی که حضرت باب رو برای محاکمه می‌بردن، مامورین به زحمت تونستن از میون مردم راهی براشون باز کنن.
نظام العلما که رییس جلسه بود از حضرت باب پرسید …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه