تاریخ به روایت مورخ - فصل ۲

program picture

تاریخ به روایت مورخ - فصل ۲

در فصل دوم این برنامه که به مناسبت دویستمین سال تولد حضرت باب به صورت نمایش رادیویی تهیه شده، ماندانا دختر ایرانی، تاریخ نبیل را که از دوست بهائیش ترنم گرفته مطالعه می‌کند. دوباره نبیل زرندی خود تاریخش را روایت می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه