آخرین بازگشت به تبریز

Program Picture

تاریخ به روایت مورخ - فصل ۲

آخرین بازگشت به تبریز
۱۱ فروردین ۱۳۹۹

نبیل: امیر کبیر خیال می‌کرد که اگر قوه محرکه این نهضت، یعنی حضرت باب از میان برود، این آتش خاموش می‌شود. برای همین مشاورین خود را دعوت کرد و این فکر را با آن‌ها در میان گذاشت و گفت …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه