Program Picture

تاریخ به روایت مورخ - فصل ۲

یک پارچه آتش دیگر
۲۸ بهمن ۱۳۹۸

ترنم: چی شد که حاجی میرزا آغاسی از فرستادن حضرت باب به چهریق پشیمون شد و هنوز سه ماه نشده، دوباره یه فرمان دیگه داد و گفت حضرت باب رو به تبریز ببرن؟
ماندانا: علتش این بود که می‌خواست صدای حضرت باب و بابیان رو ساکت کنه و نمی‌شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه