زینب، دختری از نسل شجاعان تاریخ ایران

Program Picture

تاریخ به روایت مورخ - فصل ۲

زینب، دختری از نسل شجاعان تاریخ ایران
۲۶ اسفند ۱۳۹۸

نبیل: داستان رستم علی را نشنیده‌ای؟
ماندانا: رستم علی؟ نه. هیچ وقت برام نگفتین.
نبیل: در بین زنانی که در قلعه زنجان بودند، دختری بود به اسم زینب که خانه‌اش در ده کوچکی نزدیک به زنجان قرار داشت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه