بانویی که سنت‌ها را درهم شکست

Program Picture

تاریخ به روایت مورخ - فصل ۲

بانویی که سنت‌ها را درهم شکست
۳۰ دی ۱۳۹۸

ترنم: من یه چیزی خوندم که می‌دونم خیلی دوست داری برات تعریف کنم، برای همین هم کلی یادداشت برداشتم که چیزی یادم نره.
ماندانا: خوب بگو چی خوندی.
ترنم: درباره بانویی خوندم که مثل یه ستاره بود تو دنیای تاریک زنای ایران، مثل یه خورشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه