Program Picture

به پادشاه ایران

قسمت ۲۱
۰۸ اسفند ۱۳۹۶

آیا می‌شود خطای یک نفر را به پای یک قوم گذاشت؟ جواب این پرسش را در این قسمت از به پادشاه ایران بشنوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه