(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۷

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۷
۰۷ فروردین ۱۴۰۰

-برتا فون سوتنر، برنده جایزه صلح نوبل در سال هزار و نه‌صد و پنج میلادی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه