(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۲۵

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۲۵
۱۶ مرداد ۱۴۰۰

کریستین لانگ نروژی یکی از دو برنده سال ۱۹۲۱ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه