(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۷۴

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۷۴
۰۸ مرداد ۱۴۰۱

آندره دیمتروویچ ساخاروف، برنده جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و هفتاد و پنج میلادى (بخش اول)

news letter image

ثبت نام در خبرنامه