Program Picture

دنیای فردای ما

بحران کرونا و تاثیرات آن روی خانواده

۱۷ شهریور ۱۳۹۹

در این برنامه همراه با میهمانان ضمن بررسی تاثیرات منفی بحران کنونی بر جامعه و خانواده به راهکارهای گذر از آن و تبدیل بحران موجود به فرصت‌های مثبت تمرکز کرده و نظرات و تجربیات دو مهمان برنامه سها دردشتی، روانشناس و کیوان حسن، مهندس عمران جویا می‌شویم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه