Program Picture

دنیای فردای ما

اقتصاد و مشکلات اقتصادی – بخش ۱

۰۶ دی ۱۳۹۹

در اینکه مشکلات اقتصادی از کجا سر چشمه می‌گیرد و ریشه‌های آن کجاست اکثر اقتصاددانان اتفاق قول دارند که کوچک‌ترین واحد اجتماع یعنی خانواده بزرگترین نقش را دارد. آشنا کردن فرزندان با مفهوم پول، چگونگی ابتیاع آن، همچنین بودجه بندی و خرج کردن پول ضروری است و این میتواند علاوه بر مدیریت پول در خانواده موجب اصلاح ساختار اقتصادی جامعه شود، چرا که جامعه از به هم پیوستگی خانواده‌ها تشکیل می‌شود. درک و حل بحران‌های اقتصادی و داشتن جامعه‌ای متعارف با امنیت اقتصادی و مردمی که هدف زندگی و خوشبختی را درک کنند، نیاز به استحکام بنیاد خانواده دارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه