Program Picture

دنیای فردای ما

معنویات و اخلاقیات

۱۹ مهر ۱۳۹۹

در عصر امروز انسان همواره با بحران، اضطراب، غم و اندوه و شادی مواجه است. این احساسات گذرا هر کدام به نوبه خود تاثیرات نامطلوبی روی فرد یا گروهی از افراد جامعه می‌گذارد. در جایی که رو آوردن به معنویات، دعا و مناجات عاملی برای کنترل و مهر این نوسان‌ها و کسب نتایج امید بخش خواهد بود. رشد ارزش‌های معنوی و حفظ و تقویت ایمان در تمام دوران زندگی لازم و ضروری است زیرا تضادهای ذهنی و فشارهای روحی را کاهش می‌دهد. در این برنامه همراه با مهمانان برنامه فارس هدایتی، دکترای هوش مصنوعی و نیکناز افتحی، آرشیتکت به گفتگو می‌نشینیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه