Program Picture

دنیای فردای ما

بحران کرونا و تاثیرات آن به روی مشاغل مختلف

۳۱ شهریور ۱۳۹۹

شیوع ویروس کرونا به عنوان یک بیماری همه‌گیر جهانی، تاثیر و پیامدهای مختلفی داشته و تقریبا عالم انسانی را درگیر خود کرده است. امروز فارغ از سیاست، مذهب، تعصب و رنگ، همه دنیا نیاز به واکنش صحیح دولت‌ها و اشتراک تجربیات برای گذر از این دوران سخت دارند. گرچه این بیماری عامل رکود اقتصاد و از بین رفتن بسیاری از مشاغل شده، ولی در عین حل تعدادی از مشاغل حساس از جمله کادر پزشکی و آموزشی مسئولیت خطیر حفظ جان و پرورش روح و روان انسان‌ها را دارند و در این راه از جان خود مایه می‌گذارند. در این برنامه همراه با مهمانان والا برجیس، پزشک و فرانک شبیریان، معلم به گفتگو می‌پردازیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه