Program Picture

دنیای فردای ما

امید و امیدواری

۰۶ آذر ۱۳۹۹

افراد ناامید به محض مواجهه با مشکلی از ادامه مسیر منحرف می‌شوند. آن‌ها شکست را ناشی از ناتوانی و عدم مهارت کافی خود می‌دانند و در نتیجه برای خواسته و یا هدف خود دیگر تلاش نمی‌کنند. اما افراد امیدوار با وجود تمام مشکلات راه رسیدن به هدف را پیدا می‌کنند، آن‌ها از شکست‌ها و مشکلات کسب تجربه می‌کنند‌. امید قوای محرک آن‌هاست و باور دارند که تحت هر شرایطی به اهداف خود می‌رسند. بنابراین با انگیزه ادامه مسیر می‌دهند و با شوق و انرژی، بهترین تصمیمات را می‌گیرند و برای مشکلات راه حلی پیدا می‌کنند. در این برنامه همراه با مهمانان دکتر پیمان رئوفی، روان شناس بالینی و سبا ارجمند، موسس مرکز رشد و ترقی برای بشر به گفتگو می‌نشینیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه