راه و روش شناخت – بخش ۲

Program Picture

با اندیشمندان

راه و روش شناخت – بخش ۲
۲۵ مهر ۱۳۹۴

در این قسمت، بحث دو هفته گذشته یعنی اهمیّت شناخت یکدیگر قبل از ازدواج ادامه پیدا می‌کند و راه و روش مختلف برای این شناخت پیشنهاد می‌شود، حتّی برای کسانی که قصد ازدواج دوم را دارند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه