لزوم شناخت واقعی

Program Picture

با اندیشمندان

لزوم شناخت واقعی
۱۱ مهر ۱۳۹۴

بررسی بخش هشتم از کتاب “عشق، رابطه جنسی و زندگی مشترک در آئین بهائی” نوشته خانم جوآن بارستو هرناندز. لزوم شناخت واقعی کسی که قصد ازدواج با او را داریم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه